• Clubkampioenen Bandstoten
   
  Clubkampioen Bandstoten 2023:      Michel van den Bulk  woensdagmiddag 29
  2: Chris van Velzen 55
   
  Clubkampioen Bandstoten 2022:      Sjef van der Burg 19 dinsdag
  2. Theo van Wanrooij  donderdag 32
   
  Clubkampioen bandstoten 2021: Niet gespeeld ivm. Corona.
  Clubkampioen bandstoten 2020: Niet gespeeld ivm. Corona.
   
  Clubkampioen bandstoten 2019:      Gerard Hulst 35 woensdagmiddag
  2. Cees van Wanrooij  donderdag 32
   
   Clubkampioen bandstoten 2018:
   
  Clubkampioen bandstoten 2017:      Kees Vermeulen dinsdagmiddag 26   
  2. Arie Wooning  woensdagavond 13
   
  Clubkampioen bandstoten 2016:      Michel v.d. Bulk woensdagmiddag 24  
  2. Chris van Velzen  maandag 60
   
  Clubkampioen bandstoten 2015:      Nol van Wijk dinsdag 23 
  2. Piet de Boe maandag  32
   
  Clubkampioen bandstoten 2014:      Philip Buitendijk  woensdagmiddag 22
  2. Gerard Brabander dinsdag 18
   
  Clubkampioen bandstoten 2013:      Rob v d Baard woensdagavond 13
  2. Piet Bergenhenegouwen  donderdag 16
   
  Clubkampioen bandstoten 2012:      Frans Smit  18 woensdagavond 
  2. Johan v d Bulk  donderdag 15
   
  Clubkampioen bandstoten 2011:      Theo van Wanrooy donderdag 26
  2. Wim Bloom  woensdagmiddag 21
   
  Clubkampioen bandstoten 2010          Richard Jansen donderdag17
   
  Clubkampioen bandstoten 2009 :      Aad v d Goes dinsdag 25
  2. Richard Jansen - donderdag 15