•                           Jaarverslag 2019 tot heden.

  Het seizoen 2019-2020 begon zoals gebruikelijk in de laatste week van Augustus.

  Alle dagdelen tezamen zijn we gestart met 89 biljarters. waarvan 2 leden die op 2 dagdelen spelen.

  Er zijn 5 leden die het seizoen jammer genoeg niet hebben kunnen afmaken.

  Op 1 november 2019 werden de clubkampioenschappen  Libre en Bandstoten gespeeld.

  Clubkampioen libre 2019: Piet Bergenhenegouwen moy.26(woensdagmiddag )

  2. Nol van Wijk 35 (dinsdag)

  3. Peet Gouweleeuw 31 (woensdagmiddag)

  4. Michel van den Bulk 59 (woensdagmiddag)

  5. Henk Breuer 42 (woensdagavond)

  6. Theo van Gaalen 33 (maandag)

  Clubkampioen bandstoten 2019:   Gerard Hulst moy.35 (woensdagmiddag)

  2. Cees van Wanrooij 32 (donderdag)

  3. Ben van den Baard 26 (woensdagavond)

  4. Jan Greeve 19 (woensdagavond)

  5. Aad de Boe 23 (maandag)

  6. Wim Tetteroo 21 (dinsdag)

   Vrijdagmiddag biljart.

  Het Vrijdagmiddag biljart gaat moeizaam de ene week zijn er 10 of meer biljarters en de andere week maar een handje vol.

  Afgelopen zomer zijn we op de vrijdagmiddag ter compensatie voor de gemiste biljart dagen doorgegaan. Echter 2 keer het moeten afzeggen door de extreme hitte.

  Ook hier weer hetzelfde patroon als op de reguliere vrijdagen. Maar zolang er biljarters zijn die willen biljarten en vrijwilligers die het clubhuis willen openen en sluiten blijven we voorlopig doorgaan.

  Op de vrijdag geldt er een protocol van inschrijven. Dit voor het geval van Corona uitbraak. Deze regels gelden ook voor het nieuwe seizoen voor alle dagen dat er gebiljart wordt.

  Het Nieuwe seizoen:

  De Coronaregels blijven tot nader order gehandhaafd.

  Voor ons  houdt dit het volgende in:

  1                   Handen reinigen bij binnenkomst.

  2                   Inschrijven in het Corona registratie formulier.

  3                   Bij aanvang van de partij de acquit trekstoot, deze kan je op diverse manieren uitvoeren. BV, een voor een, eerst de witte bal daarna de gele, door loting of de wedstrijdleiding geeft aan wie er het eerst begint.

  4                   Na de partij de randen van het biljart, scorekast en de driepoot  reinigen.

  5                   Probeer zoveel mogelijk de 1,5 meter regel te handhaven.

  Door de aanwinst van nieuwe leden starten we met 88 biljarters. waarvan 2 leden die op 2 dagdelen spelen.

  Besloten is om de Moyennes te handhaven zoals ze waren toen het Coronavirus toesloeg.

  Verslag Paul Drummen:     ONDERLINGE TEAMS 2019 - 2020

  De onderlinge teams zijn weer op 10 maandagavonden gehouden. 6 avonden in 2019 en 4 avonden in 2020. De 6 teams komen d.m.v. een rooster elkaar 2x tegen. Elke team speelt op een avond drie wedstrijden en zowel de speeldagen als de uitslagen zijn op de website van TOGB te vinden.
  Er wordt de Belgische telling gehanteerd en de strijd is altijd hevig. Winnaar is geworden team Beverwijk met 303 , 2e team “vandenBV” met 299 en 3e team van Scheijndel met 294 punten.
  Natuurlijk mag een gezellig slotavondje niet ontbreken en ze gaan nu op voor het 10e jaar (als het RIVM het toestaat)…..

  LLT: (Lansinger Land Toernooi).

  Een verslag van Paul Drummen 60+

  Het 13e Lansingerland 60+ libre toernooi 2020

  gaat definitief niet meer door. Dachten wij eerst, dat het toernooi in de maanden oktober/november wel uitgespeeld kon worden, is dit gezien de huidige omstandigheden onmogelijk gebleken.
  Aanvankelijk leek de hele organisatie gesmeerd te verlopen. De uitnodigingen werden verzonden, de deelnemers stroomden binnen. In een mum van tijd hadden 108 deelnemers, die we konden verdelen over 36 poultjes van drie personen. Er kon weer sprake zijn van een gezellige reünie en ieder had er veel zin in.

  Zo gingen 4 volledige speeldagen voorbij. 84 personen waren aan de beurt geweest en de vrijdag daarna zouden nog 24 deelnemers de eerste ronde beëindigd hebben….. Helaas, het mocht niet gebeuren. We naderden vrijdag  13 maart. Nu is er zo al wat met vrijdag de 13e. Je zou er bijna in gaan geloven. Het was ons 13e Lansingerland toernooi, op vrijdag 13 maart  bepaalde het RIVM dat sportcomplexen gesloten moest worden. Bovendien moest Hennie Bes, spelend in poule 13, na een schitterende partij (in 15 brt klaar) in zijn volgende partij de strijd staken.

  Doordat we het toernooi niet kunnen afmaken, kunnen we de prijzen ook niet verdelen. Goed op weg waren Hans Hofstede  van ’t Raedthuys met een percentage over 2 wedstrijden van 181.818  Hans van Rijn van biljartvereniging  Petrus stond met een serie van 12 (36,36 %) ‘eenzaam’ bovenaan en Aad Vijverberg van T.O.G.B. stond aan top in de afdeling ‘Kortste Partij’. Hij had een partij  in 15 brt beëindigd. Voor het eerst een echtpaar dat doorging naar de 2e ronde, Ben en Ineke Smit.

  Het is voor de deelnemers, maar ook voor de organisatie een grote teleurstelling om tot dit besluit te moeten komen. We danken degenen, die toegezegd hebben de schouders eronder te zetten alsmede de contactpersonen van de deelnemende verenigingen Voeks, ’t Ackerfietje, Manege Lansbergen, EchThuis, BVCB, de Maasstad, Zilveren Schakel, Petrus en ’t Raedthuys.

  Of het 14e LLT doorgaat kunnen we nog niet zeggen wij hopen natuurlijk van wel. Maar het RIVM heeft het voor het zeggen, en het moet wel verantwoord zijn, wij vallen immers allemaal in de risico groep.

  Clubkampioenschappen: 2020

  Ergens in november worden de clubkampioenschappen  gespeeld.                                                                                              Wij gaan wel weer proberen om het Libre en Bandstoten op een middag te organiseren.

  Hoe en wanneer horen jullie nog. Hou de site in de gaten.

  Per 1 september 2020 zijn de nieuwe roosters weer begonnen om 4 weken later weer te stoppen ivm een tweede corona uitbraak.

  De Clubkampioenschappen: 2020 gaan definitief niet door.

  De feestdagen komen eraan en wij kunnen nog steeds niet biljarten.

  Ook het LLT 60 plus 2021 gaat niet door.

  Op 8 jan. jl.  brandt door baldadigheid de tribune van TOGB voetbal af.

  Al snel wordt er een crowdfunding actie opgezet. Door diverse acties staat de teller inmiddels op € 186.000.

  In de week voor Pasen werden de leden op initiatief van de afdeling biljart verrast met een Paaspakket. Deze geste werd als zeer positief ervaren.

  Wanneer we de keu weer kunnen gaan hanteren weten we nog niet. Inmiddels is het mei 2021 en zitten we nog steeds thuis.

  We weten hoe het jaar 2020 verlopen is.

  Hoe dit jaar gaat verlopen weten we niet, laten we maar het beste er van hopen. 

  Wat voorlopig blijft  : handhaaf de corona regels en blijf gezond.

   

  Het Bestuur.