• Van de Voorzitter

   Laten we allereerst nog even stilstaan bij hen die dit jaar overleden zijn.

  Arie Slierendregt en Hans Overmeer, en de nabestaanden veel sterkte wensen. En de leden die dit jaar problemen met hun gezondheid hebben beterschap wensen.

  Ook wij kunnen en mogen er niet omheen. Ik bedoel uiteraard die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Wij hopen dan ook van harte dat het komende jaar de vrede zal terug keren.

  Het was ook een jaar wat in het teken stond van crisis.

  Huizencrisis , klimaatcrisis, energiecrisis enz.

  Laten we optimistisch blijven en er van uit gaan  dat in het nieuwe jaar aan vele problemen een einde komt.

  Tevens wens ik de leden veel gezondheid in 2023 en dat zij weer ontspanning kunnen vinden in hun favoriete  spelletje biljart.

  Groet en blijf gezond, 

  Harry Strik