• Onderlinge competitie vervolg

    Op 9 mei 2022 is de laatste keer onderlinge competitie gespeeld onder de bezielende leiding van Paul Drummen. Paul heeft te kennen gegeven dat hij het na tien jaar wel mooi vindt en er mee gaat stoppen.  Grote vraag dan natuurlijk wie gaat het dan organiseren. 

    Kees van den Baard is bereid gevonden om de organisatie op zich te nemen onder de volgende voorwaarden. Er zal een nieuw team geformeerd moeten worden omdat het team van Koos Ammerlaan er mee gaat stoppen.

    Het gaat alleen door als er zes teams mee gaan doen. Gerard Vermeulen heeft toegezegd dat dit in orde komt. Ook zal er op de avonden zelf bij toerbeurt door de teams de wedstrijdleiding geregeld moeten worden en ook de bardienst zal bij toerbeurt verzorgd gaan worden door de teams. Hierover zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan gaan we in oktober weer verder met de onderlinge competitie.  

    Met vriendelijke groet,

    Kees