• Beste Biljarters,

  Op de laatste ALV hebben de voorzitter, budgethouder en het bestuurslid technische zaken te kennen gegeven niet meer in aanmerking te willen komen voor de verlenging van deze functies.

  Daarom zijn wij op zoek naar een voorzitter, budgethouder en een bestuurslid technische zaken.

  Voor de functie-eisen van voorzitter beschikt U over het volgende:

  Op de eerste plaats coördineren (van activiteiten) en leidinggeven;

   ➢ Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;

  ➢ Inspireren van bestuursleden;

  ➢ Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;

  ➢ Vergaderingen van het SV Bestuur bijwonen;

  ➢ Communiceren;

  ➢ Representatie.

  ➢ De voorzitter neemt tijdelijk de taken van de budgethouder waar.

   

  Voor de functie-eisen van technische zaken verzorgt U het volgende:

  ➢ Het verzorgen van de actuele moyennes;

  ➢ Het verzorgen van de website;

  ➢ Het opzetten en verwerken van de competities in ClubMatch;

  ➢ Vergaderingen(4xper jaar) bijwonen van het biljartbestuur;

  ➢ Communiceren met de dagdeelleiders;

  ➢ Het organiseren van de jaarlijkse clubkampioenschappen Libre en Bandstoten;

  Voor verdere inlichtingen kunt U contact op nemen met;

  Voorzitter; Harry Strik .  010 5116297  06 42600254

  Technische zaken Aad van der Meer.  06 18939675