• Beste biljarters,

  Vanaf vrijdag 3juli kunnen we weer biljarten.

  Zoals jullie allemaal weten loopt het biljart seizoen van september tm. juni.

  De maanden juli en augustus wordt er normaliter nooit gebiljart.

  Door het coronavirus werd het biljart seizoen abrupt afgebroken.

  Als compensatie willen wij op de vrijdagmiddag jullie de gelegenheid geven om te komen biljarten van 13.00 tm 17.00 uur.

   Er zullen wat aanpassingen en regels in de biljartzaal en kantine worden genomen.

   1: Bij binnenkomst handen reinigen.

  2: Inschrijven.

  3: Max 2 biljarters en 1 schrijver per biljart  op de aangegeven plaats.

  4: Degene die niet biljarten plaats nemen op de lege stoelen of in de kantine.    

  5: Na elke partij de biljartballen en de randen van het biljart schoonmaken.

  6: Keuen van TOGB en driepoot reinigen na gebruik

  7: Houdt de 1,5 meterregel in acht.

  Bij klachten (verkouden hoesten koorts) blijf thuis.

  Het bestuur